Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikamız

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikamız

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Politikamız

Stratejik amaçlarımız doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin işletilmesinde amaçlarımız aşağıdaki gibidir

  • ISO/IEC 27001:2017 standart gereksinimlerinin yerine getirilmesi,
  • Sürekli iyileştirilmesi
  • Tüm yasal şartlara uyulması,
  • Risklerin azaltılması
  • İhlallerin önlenmesi,
  • Çalışan ve tedarikçi farkındalığın artırılması,
  • Yetkinliklerin geliştirilmesi için gerekli eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi
  • İş sürekliliğinin kesintiye uğramaması için gerekli plan ve tatbikatların uygulanması

diğer yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde sektörümüzde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışırız.

Scroll Top